Sukces w Działaniu 2.1 !!!

network-1020332_1920Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego dwa projekty przygotowane przez nasz Zespół zostały wybrane do dofinansowania w ramach nabór nr RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15 do Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW, RPO WD 2014-2020  !!!

 

Celem projektów jest rozwój e-usług publicznych dedykowanych do mieszkańców (A2C) i przedsiębiorców (A2B) Gminy Marcinowice i Gminy Świdnica.

 

  • Nr. projektu: RPDS.02.01.04-02-0003/16 pn.: „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica”  wnioskodawca: Gmina Świdnica, Całkowita wartość projektu: 1 187 154,00 PLN, Wartość dofinansowania: 1 001 420,09 PLN
  • Nr. projektu: RPDS.02.01.04-02-0005/16 pn.: „Rozwój e-usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice”, wnioskodawca: Gmina Marcinowice, Całkowita wartość projektu 888 370,00 PLN, Wartość dofinansowania: 755 114,50 PLN

 

Więcej szczegółów na stronie: 

http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/2-1-4-e-uslugi-publiczne-zit-aw/