NASTĘPNE DOTACJE NA REMONT I ODNOWĘ CZĘŚCI WSPÓLNYCH WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

EffiCon po raz kolejny zdobywa dofinansowanie dla swoich Klientów!

Tym razem przygotowane przez nasz Zespół projekty w ramach naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-141/16 – OSI dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny, Poddziałanie 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych wybrane zostały do dofinansowania.

Tytuł projektu: „Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul. Brzeżnej 46 i ul. Wolności 36, 38, 38a, 40, 46

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0027/16

Beneficjent: Gmina Bielawa

Całkowita wartość projektu: 3.692.580,77 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.827.018,85 zł

oraz

Tytuł projektu: „Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacyjnym w Kłodzku przez: Wspólnotę Mieszkaniową przy Pl. Jagiełły 4, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Czeskiej 21, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Lutyckiej 11, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Lutyckiej 29-31, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wodnej 1, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Korfantego 6”

Beneficjent: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości położonej przy ul. Jagiełły 4 w Kłodzku

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0005/16

Całkowita wartość projektu: 1.915.808,09 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.290.215,00 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2017/09/Lista-proj.-któr.-speł.kryt_.wyb_.proj_.i-uzysk.-kol.-najw.-liczb.pkt_.-z-wyróż.-proj-wybr-do-dof.-ZKD.pdf