PROJEKT DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII UZYSKAŁ PONAD 204 MLN DOFINANSOWANIA W KONKURSIE SIS!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII, wybrany został do dofinansowania w Konkursie nr FM-SIS.02.ONKO.2023 na wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i zakresach onkologicznych w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej. 

Tytuł projektu: Budowa laboratorium diagnostyki molekularnej oraz doposażenie ośrodka w celu zwiększenia skuteczności procesów diagnostycznych i terapeutycznych w regionie

Beneficjent: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Nr konkursu: FM-SIS.02.ONKO.2023

Całkowita wartość projektu: 227.371.282,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 204.634.153,00 zł

Przedmiotem projektu jest budowa oraz wyposażenie budynku medycznego laboratorium diagnostycznego, w którym zlokalizowane zostaną:

 • Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Guzów Litych,
 • Laboratorium Hematologicznej Diagnostyki Molekularnej,
 • Laboratorium Cytogenetyki Hematologicznej i Guzów Litych,
 • Biobank
 • Laboratorium Krążących Komórek Nowotworowych (CTC).

W wyniku realizacji inwestycji wzrośnie skuteczność procesów diagnostycznych i terapeutycznych w regionie dolnośląskim w zakresie onkologii, w szczególności:

 • zapewniona zostanie możliwość prowadzenia oraz rozwoju zaawansowanej, kompleksowej diagnostyki genetycznej i molekularnej,
 • zapewniony zostanie optymalny przebieg procesów wykonywania badań,
 • zwiększeniu ulegnie liczba chorych kwalifikujących się do leczenia spersonalizowanego,
 • nastąpi zwiększenie dostępności do odpowiedniego leczenia pacjentów z uwzględnieniem niezbędnych badań.

Dodatkowym elementem projektu jest zakup zestawu chirurgii robotowej (urologicznego), który umożliwi:

 • realizację gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chirurgicznego raka gruczołu krokowego,
 • udoskonalenie dotychczas przeprowadzanych procedur operacyjnych metodą laparoskopową i małoinwazyjną oraz wdrożenie nowych procedur operacyjnych w zakresie raka gruczołu krokowego z wykorzystaniem zestawu chirurgii robotowej

W następstwie powyższego:

 • skrócony zostanie okres oczekiwania na przeprowadzenie badań,
 • możliwe będzie wcześniejsze rozpoczęcie leczenia pacjentów,
 • większa liczba pacjentów zostanie prawidłowo zdiagnozowana,
 • wzrośnie liczba pacjentów, którzy zakwalifikowani zostaną do programów lekowych,
 • nastąpi poprawa wyników leczenia nowotworów złośliwych,
 • możliwe będzie rozszerzenie działań profilaktycznych i związanych z wczesnym wykrywaniem nowotworów.

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/konkurs-sis—na-dofinansowanie-szpitali-onkologicznych