Rekordowa wartość projektu + podium w Dz. 3.4 !!!

Potężny projekt o całkowitej wartość 45 453 548,84 PLN i wartości dofinansowania 33 329 502,20 PLN przygotowany przez EffiCon spełnił kryteria wyboru i został wybrany do dofinansowania zajmując 3 miejsce listy rankingowej !

away-1020201_1920

.

Projekt otrzyma dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW.

.

Szczegóły dotyczące projektu:

  • Projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej ”
  • Numer wniosku: RPDS.03.04.04-02-0014/16
  • Przygotowany dla Gminy Wałbrzych

 

Więcej szczegółów na stronie: 

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wp-content/uploads/2017/03/Lista-projekt%C3%B3w-kt%C3%B3re-uzyska%C5%82y-wymagan%C4%85-liczb%C4%99-punkt%C3%B3w-z-wyr%C3%B3%C5%BCnieniem-projekt%C3%B3w-wybranych-do-dofinansowania-art-46.-ust.-4-ustawy.pdf